Mga Serbisyo sa Pagsasalin ng Aklat mula Filipino tungong Ingles

Filipino Book Translation Services

Nagsasalin ang ProofreadingServices.com ng mga pampanitikan at di-pampanitikang aklat mula Filipino tungong Ingles, na makatutulong sa mga awtor na magkaroon ng mga bagong mambabasa at makapagbenta ng mas maraming aklat. Ang aming mga serbisyo sa propesyonal na pagsasalin ay 100% gawa ng mga propesyonal—hindi kailanman awtomatiko—at ipinagmamalaki namin ang mga sarili sa pagbibigay ng tumpak na mga salin habang pinananatili ang iyong boses at estilo bilang awtor.

Makipag-ugnayan sa amin para sa quote sa pagsasaling pampanitikan.

Bakit dapat isalin ang iyong aklat mula Filipino tungong Ingles?

Gumugol ka ng ilang buwan o taon sa pagsulat ng iyong aklat, bakit mo lilimitahan ang maaabot nito sa pamamagitan ng paglalathala lang nito sa Filipino? Ang pinakamagandang paraan para mabasa ito ng bilyong katao na hindi nakakapagbasa sa Filipino ay ang pagsasalin nito sa Ingles. Sa pamamagitan ng propesyonal na pagsasalin sa Ingles, hindi lang madadagdagan ang mga mambabasa mo kundi ang mga benta mo rin.

Ano-anong mga serbisyo sa pagsasalin ng aklat ang inaalok namin?

Nagsasalin kami mula Filipino tungong Ingles ng US o UK na may hiwalay na pag-proofread na isinasagawa ng aming pangkat sa Ingles. Hindi tulad ng ibang mga serbisyo na isasalin lang ang iyong aklat, isasalin namin ang teksto at ipadadala ito sa isang eksperto sa Ingles na kikinis ng mga asiwang estruktura at magwawasto sa mga pagkakamali. Nagsimula bilang serbisyo sa pag-proofread at pag-edit ang ProofreadingServices.com, at ang pangkat namin ay binubuo ng ilan sa mga pinakamahusay na editor sa Ingles sa mundo.

Ano-anong uri ng mga manuskrito ang isinasalin namin?

Nagsasalin kami ng mga nobela, aklat pambata, teknikal at siyentipikong akda, at iba pa para sa mga awtor sa buong mundo. May espesyalisasyon kami sa pagsasalin ng…

  • Mga pampanitikang aklat, tulad ng mga nobelang science fiction, mystery, nobelang romansa, at historikong katha
  • Mga pang-akademyang aklat, tulad ng mga manuskrito tungkol sa pilosopiya, kasaysayan, agham, at iba pang mga larangan
  • Mga pangnegosyong aklat, tulad ng mga eBook tungkol sa pagkaproduktibo, mga aklat tungkol sa thought leadership, at marami pa

Ilang libo na rin ang mga kliyente naming awtor ng iba’t ibang genre at paksa—mula sa kathang young adult, memoir, aklat sa pagluluto, hanggang sa mga aklat tungkol sa agham pampulitika, teknolohiya, at sining. Sa maikling salita, dahil sa ilang taon naming karanasan at malawak na network ng mga dalubhasa sa wika, mahusay naming naisasalin at napu-proofread ang mga aklat sa iba’t ibang wika na may iba’t ibang paksa.

Bakit dapat piliin ang aming serbisyo sa pagsasalin ng aklat mo mula Filipino?

Sa ProofreadingServices.com, itinatalaga namin ang mga aklat sa mga tagasaling pampanitikan, hindi sa mga tagasaling pangkalahatan. Ang mahusay na tagasaling pampanitikan ay iigpaw sa literal na salita-sa-salitang pagsasalin at isasaalang-alang ang mga kumbensiyon ng iyong genre at pananatilihin ang maliliit na detalye ng iyong boses at estilo sa pagsulat.

Layunin naming mapadali para sa mga awtor sa buong mundo ang makipag-ugnayan sa mahuhusay na tagasalin at taga-proofread sa Ingles. Nasa Lungsod ng Quezon, Maynila, o Lungsod ng Davao ka man, o kahit saan, ang aming Filipino-tungong-Ingles na pagsasalin na may hiwalay na pag-proofread ay simpleng paraan para dumami ang mambabasang bibili ng aklat mo at masiyahan sa likha mo. Nangangako kaming makapagbigay ng de-kalidad na mga serbisyo sa pagsasalin, napakabuting serbisyong pangkostumer, at abot-kayang presyo, at ginagarantiyahan naming masisiyahan ka sa trabaho namin.

Makipag-ugnayan sa amin para sa quote sa pagsasaling pampanitikan.